نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/10 چهارشنبه ساعت 19:00:40 روز ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

518,180دلار568,280یورو
519,140بالاترین قیمت دلار515,470پایینترین قیمت دلار
0بالاترین قیمت یورو0پایینترین قیمت یورو
660,230پوند141,970درهم
0بالاترین قیمت پوند0پایینترین قیمت پوند
0بالاترین قیمت درهم0پایینترین قیمت درهم
17,300لیر72,400یوان
0بالاترین قیمت لیر0پایینترین قیمت لیر
0بالاترین قیمت یوان0پایینترین قیمت یوان
357,030ین  
0بالاترین قیمت ین0پایینترین قیمت ین
Rate this post