نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/09 سه شنبه ساعت 13:32:23 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

512,500 دلار 561,250 یورو
512,620 بالاترین قیمت دلار 509,280 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
653,050 پوند 140,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,046 لیر 72,546 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
356,500 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post