نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/08 دوشنبه ساعت 13:36:23 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

510,078 دلار 557,040 یورو
509,650 بالاترین قیمت دلار 507,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
646,220 پوند 139,300 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,978 لیر 71,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
352,480 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post