نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/07 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/07 یکشنبه ساعت 13:34:00 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

509,181 دلار 557,651 یورو
509,610 بالاترین قیمت دلار 507,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
647,841 پوند 139,861 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,681 لیر 71,981 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
352,501 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post