نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/06 شنبه ساعت 13:31:35 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

509,025 دلار 557,455 یورو
512,580 بالاترین قیمت دلار 508,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
647,715 پوند 139,315 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,125 لیر 71,425 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
352,135 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post