نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/05 جمعه ساعت 13:50:01 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

514,451 دلار 563,491 یورو
514,630 بالاترین قیمت دلار 510,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
652,651 پوند 141,151 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,300 لیر 72,411 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
357,201 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post