نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/04 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/04 پنجشنبه ساعت 13:35:36 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

513,110 دلار 561,630 یورو
513,200 بالاترین قیمت دلار 510,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
651,020 پوند 140,450 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,300 لیر 71,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
358,630 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post