نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/03 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/03 چهارشنبه ساعت 13:34:14 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,500 دلار 554,720 یورو
505,700 بالاترین قیمت دلار 505,160 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
640,310 پوند 138,530 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,924 لیر 71,824 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
355,220 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post