نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/02 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/02 سه شنبه ساعت 13:32:58 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

504,470 دلار 557,490 یورو
505,140 بالاترین قیمت دلار 504,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
644,030 پوند 138,150 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,450 لیر 71,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
357,190 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post