نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/01 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/01/01 دوشنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,290 دلار 557,960 یورو
506,000 بالاترین قیمت دلار 504,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
643,440 پوند 138,250 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,081 لیر 72,181 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
358,490 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post