نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/31 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/31 یکشنبه ساعت 13:31:17 روز ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ده دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,596 دلار 558,256 یورو
505,200 بالاترین قیمت دلار 504,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
643,726 پوند 138,816 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,946 لیر 71,846 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
358,916 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post