نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/30 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/30 شنبه ساعت 13:32:07 روز ۱۴۰۲/۱۰/۹ نه دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

506,482 دلار 560,192 یورو
505,900 بالاترین قیمت دلار 503,760 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
645,942 پوند 139,432 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,132 لیر 72,232 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
360,222 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post