نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/29 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/29 جمعه ساعت 13:34:24 روز ۱۴۰۲/۱۰/۸ هشت دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

501,326 دلار 559,296 یورو
502,650 بالاترین قیمت دلار 500,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
641,586 پوند 137,606 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,126 لیر 70,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
357,176 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post