نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/28 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/28 پنجشنبه ساعت 13:32:16 روز ۱۴۰۲/۱۰/۷ هفت دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

501,070 دلار 559,750 یورو
502,650 بالاترین قیمت دلار 500,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
643,570 پوند 137,540 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,980 لیر 70,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
356,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post