نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/27 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/27 چهارشنبه ساعت 13:37:39 روز ۱۴۰۲/۱۰/۶ شش دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

501,722 دلار 555,812 یورو
501,450 بالاترین قیمت دلار 499,760 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
638,852 پوند 138,152 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,852 لیر 71,052 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
352,702 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post