نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/26 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/26 سه شنبه ساعت 13:33:50 روز ۱۴۰۲/۱۰/۵ پنج دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

500,800 دلار 552,750 یورو
502,140 بالاترین قیمت دلار 500,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
636,750 پوند 137,230 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,937 لیر 70,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
352,240 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post