نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/25 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/25 دوشنبه ساعت 13:32:25 روز ۱۴۰۲/۱۰/۴ چهار دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

498,440 دلار 550,850 یورو
499,940 بالاترین قیمت دلار 498,000 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
634,900 پوند 136,940 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,090 لیر 71,090 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
351,220 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post