نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/24 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/24 یکشنبه ساعت 13:31:33 روز ۱۴۰۲/۱۰/۳ سه دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

501,584 دلار 554,364 یورو
501,550 بالاترین قیمت دلار 500,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
639,184 پوند 137,994 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,294 لیر 70,694 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
353,344 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post