نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/23 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/23 شنبه ساعت 13:33:20 روز ۱۴۰۲/۱۰/۲ دو دی هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

501,842 دلار 553,962 یورو
502,800 بالاترین قیمت دلار 501,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
638,742 پوند 137,872 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,232 لیر 70,632 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
353,152 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post