نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/21 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/21 پنجشنبه ساعت 13:35:12 روز ۱۴۰۲/۹/۳۰ سی آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

499,694 دلار 547,914 یورو
501,330 بالاترین قیمت دلار 497,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
631,774 پوند 137,454 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,594 لیر 70,394 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
349,714 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post