نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/20 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/20 چهارشنبه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۲/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

498,500 دلار 547,250 یورو
500,150 بالاترین قیمت دلار 498,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
631,930 پوند 136,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,438 لیر 70,338 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
347,740 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post