نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/19 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/19 سه شنبه ساعت 13:31:25 روز ۱۴۰۲/۹/۲۸ بیست و هشت آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

500,300 دلار 548,150 یورو
501,820 بالاترین قیمت دلار 499,980 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,720 پوند 137,020 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,867 لیر 70,767 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
346,770 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post