نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/17 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/17 یکشنبه ساعت 13:35:34 روز ۱۴۰۲/۹/۲۶ بیست و شش آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,712 دلار 549,872 یورو
504,500 بالاترین قیمت دلار 503,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
639,822 پوند 138,182 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,612 لیر 70,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
355,202 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post