نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/16 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/16 شنبه ساعت 13:34:49 روز ۱۴۰۲/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,900 دلار 550,190 یورو
504,500 بالاترین قیمت دلار 503,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
640,230 پوند 138,100 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,208 لیر 70,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
355,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post