نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/14 پنجشنبه ساعت 13:47:07 روز ۱۴۰۲/۹/۲۳ بیست و سه آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,730 دلار 544,390 یورو
504,200 بالاترین قیمت دلار 503,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
634,520 پوند 138,050 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 70,670 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
350,490 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post