نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/13 چهارشنبه ساعت 13:33:52 روز ۱۴۰۲/۹/۲۲ بیست و دو آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,700 دلار 544,080 یورو
504,100 بالاترین قیمت دلار 503,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
634,160 پوند 137,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 71,149 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
350,290 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post