نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/12 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/12 سه شنبه ساعت 13:31:39 روز ۱۴۰۲/۹/۲۱ بیست و یک آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,100 دلار 545,290 یورو
505,650 بالاترین قیمت دلار 504,750 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,580 پوند 138,270 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,446 لیر 70,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
351,080 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post