نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/11 دوشنبه ساعت 13:33:16 روز ۱۴۰۲/۹/۲۰ بیست آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,060 دلار 545,470 یورو
505,200 بالاترین قیمت دلار 504,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,780 پوند 138,220 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,830 لیر 71,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
351,190 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post