نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/09 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/09 شنبه ساعت 13:39:23 روز ۱۴۰۲/۹/۱۸ هجده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,709 دلار 544,339 یورو
504,100 بالاترین قیمت دلار 503,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
634,439 پوند 138,049 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,659 لیر 71,359 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
350,519 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post