نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۲/۹/۱۷ هفده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

504,825 دلار 545,025 یورو
505,850 بالاترین قیمت دلار 503,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,575 پوند 138,735 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,115 لیر 71,915 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
349,125 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post