نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه ساعت 13:31:11 روز ۱۴۰۲/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

504,625 دلار 545,045 یورو
505,850 بالاترین قیمت دلار 503,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,335 پوند 138,625 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,985 لیر 71,885 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
348,015 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post