نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۲/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,507 دلار 544,167 یورو
504,950 بالاترین قیمت دلار 503,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
635,257 پوند 138,657 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,767 لیر 71,467 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,957 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post