نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه ساعت 13:31:16 روز ۱۴۰۲/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,214 دلار 548,104 یورو
505,100 بالاترین قیمت دلار 504,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
638,434 پوند 138,514 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,334 لیر 72,334 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
344,524 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post