نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه ساعت 13:35:17 روز ۱۴۰۲/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,667 دلار 550,877 یورو
505,600 بالاترین قیمت دلار 504,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
641,797 پوند 138,597 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,287 لیر 72,387 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
345,727 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post