نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/03 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/03 یکشنبه ساعت 13:32:50 روز ۱۴۰۲/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

504,410 دلار 550,080 یورو
505,100 بالاترین قیمت دلار 504,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
642,310 پوند 137,600 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,400 لیر 71,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
344,280 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post