نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/02 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/02 شنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۲/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,530 دلار 549,100 یورو
504,350 بالاترین قیمت دلار 503,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
641,080 پوند 137,410 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,400 لیر 71,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
343,620 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post