نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/01 جمعه ساعت 13:44:42 روز ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

506,051 دلار 555,271 یورو
506,900 بالاترین قیمت دلار 505,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
642,621 پوند 138,811 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 71,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
344,661 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post