نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/30 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/30 پنجشنبه ساعت 13:31:23 روز ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,700 دلار 554,490 یورو
506,900 بالاترین قیمت دلار 505,480 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
641,930 پوند 138,200 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 71,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
344,150 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post