نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/29 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/29 چهارشنبه ساعت 13:35:33 روز ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,270 دلار 555,930 یورو
521,000 بالاترین قیمت دلار 501,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
642,690 پوند 138,000 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 71,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
342,840 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post