نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/28 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/28 سه شنبه ساعت 13:31:09 روز ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

504,561 دلار 552,051 یورو
505,600 بالاترین قیمت دلار 501,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
636,751 پوند 138,901 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,400 لیر 71,441 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,671 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post