نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/27 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/27 دوشنبه ساعت 13:32:32 روز ۱۴۰۲/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,580 دلار 552,150 یورو
505,100 بالاترین قیمت دلار 501,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
636,140 پوند 138,570 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,400 لیر 70,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post