نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/26 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/26 یکشنبه ساعت 13:35:00 روز ۱۴۰۲/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

502,910 دلار 551,580 یورو
505,100 بالاترین قیمت دلار 502,360 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
634,760 پوند 139,190 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,400 لیر 70,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post