نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/25 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/25 شنبه ساعت 13:34:36 روز ۱۴۰۲/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,540 دلار 553,640 یورو
505,600 بالاترین قیمت دلار 503,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
637,830 پوند 139,250 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 71,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
338,620 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post