نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/24 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/24 جمعه ساعت 13:32:14 روز ۱۴۰۲/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,889 دلار 548,739 یورو
503,600 بالاترین قیمت دلار 500,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
631,449 پوند 139,189 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 71,109 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,459 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post