نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/23 پنجشنبه ساعت 13:33:24 روز ۱۴۰۲/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

502,500 دلار 548,290 یورو
502,600 بالاترین قیمت دلار 500,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
630,980 پوند 138,370 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 70,831 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,020 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post