نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/22 چهارشنبه ساعت 13:35:56 روز ۱۴۰۲/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

502,540 دلار 547,560 یورو
504,100 بالاترین قیمت دلار 501,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
629,680 پوند 138,380 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 71,490 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,160 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post