نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/21 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/21 سه شنبه ساعت 13:32:38 روز ۱۴۰۲/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

503,050 دلار 552,000 یورو
505,550 بالاترین قیمت دلار 501,360 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
630,250 پوند 138,690 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 70,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
340,850 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post