نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/20 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/20 دوشنبه ساعت 13:31:08 روز ۱۴۰۲/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

501,000 دلار 548,250 یورو
501,650 بالاترین قیمت دلار 500,390 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
626,210 پوند 138,869 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,500 لیر 70,679 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
336,760 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post