نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/19 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/19 یکشنبه ساعت 13:31:16 روز ۱۴۰۲/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

505,290 دلار 551,110 یورو
506,910 بالاترین قیمت دلار 505,180 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
628,800 پوند 139,030 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,453 لیر 70,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
337,840 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post