نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/18 شنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۲/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

506,325 دلار 552,895 یورو
508,110 بالاترین قیمت دلار 505,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
631,005 پوند 139,495 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,895 لیر 70,595 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
339,185 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post